Notodden bluesfestival

Det arrangeres et stort antall festivaler i Norge hvert år. Noen kilder angir at om lag 25 festivaler har musikk som eneste eller viktigste innslag. De fleste festivalene er små, men til sammen dreier det seg om et betydelig antall personer som hvert år besøker festivaler hvor Blues musikk står i sentrum.

Den mest kjente av dem er Notodden Blues Festival (NBF), som ble arrangert første gang i 1988. Av rene bluesfestivaler er det ingen andre verken i Norge eller Skandinavia som er større.

Bluesfestivalers mor

Notodden Blues Festival kalles da også alle bluesfestivalers mor. Utviklingen har vært fantastisk fra 2.000 solgte billetter og en omsetning på kr 200.000 kroner i 1988 til 20.500 billetter og en omsetning på 16,5 millioner kroner i 2009.

Kostnadene har imidlertid også økt slik at en svikt i billettsalget i 2018 fra 24000 året føre til knapt 18 000. Dette ga et betydelig underskudd som førte til at festivalen var truet av konkurs.

Notodden har et frodig bluesmiljø som aktivt støttes ved bruk av lokale krefter. For å redusere kostnadene er praktiske gjennomføringen av festivalen i stor grad basert på dugnadsinnsats. Det er anslått at det går med mer enn 30.000 ubetalte timeverk. I tillegg til festivalens egne dugnadsarbeidere kommer en rekke lag og foreninger som stiller med dugnadsfolk til sine aktiviteter som genererer midler til egen drift.

Notodden Blues Festival ble i 2007 utnevnt til knutepunktfestival for blues. Som knutepunktfestival vil de ha et overordnet ansvar for å ivareta bluesmusikkens posisjon og fremtid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Festivalen finansieres hovedsakelig gjennom billettsalg, offentlig støtte, sponsorstøtte, og salg av mat, drikke og rekvisita. Etter at festivalen fikk status som knutepunkt festivalen er den også sikret offentlig støtte fra Kulturdepartementet, Telemark fylkeskommune, Notodden kommune og Musikkverkstedordningen. 

Ærespriser og sponsorat

Som et resultat av utnevnelsen til knutepunktfestival ble Notodden Blues Festival omorganisering fra forening til stiftelse med eget styre. Dette innebærer at festivalen er mer direkte forankret i det offentlige. Kulturdepartementet utnevner styreleder og et medlem, ellers er både Telemark Fylkeskommune, Notodden Kommune og medlemsforeningen representert i styret.

Festivalen mottok Telemark fylkeskommunes kulturpris 1998. Notodden Blues Festival ble kåret til verdens beste bluesfestival i 2010, og mottok Keeping The Blues Alive Award fra den amerikanske bluesorganisasjonen Blues Foundation som synlig bevis på det.

Notodden Blues Festival har et nært samarbeid med LO og mange av LOs forbund som har vært hovedsponsor i flere år. Blant annet står LO-familien bak en stor solidaritetskonsert på festivalens avslutningsdag. 

Årlig møtested

Festivalen er et årlig møtested for blues interesserte så vel utøvere som tilhørere. Her møtes internasjonale, nasjonale og lokale utøvere. Internasjonale artister er inspiratorer til det lokale og det norske bluesmiljøet. Notodden blues festival har på den måten vært et vesentlig bidrag til den store oppblomstringen av norske bluesartister de senere årene.

Ved å tilby opplevelser i tilknytning til musikken gis festivalen et innhold som tiltaler også de som i utgangspunktet ikke er spesielt opptatt av blues. Eksempler på dette er bluescruise, ute- og innekonserter i spesielle omgivelser, musikk i gatene, jam-sessions, workshops, intime klubber – alt dette gjør Notodden blues festival til noe mer enn den tradisjonelle formen for festival. Et trekkplaster i 2019 er at  Steven van Zandt også kjent som Litle Steven er tilbake.

Festivalen har siden 1991 delt ut en egen bluespris til artister, personer eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for bluesen i Skandinavia. Prisen går under navnet Notodden blues festivals Bluespris og vinneren får 20 000 kroner og en statuett. Ved siden av internasjonale musikere, har kjente norske musikere som Knut Reiersrud og Vidar Busk fått prisen. I 2017 gikk prisen til festivalens frivillige og i 2018 til Ed Murphy, tidligere booking sjef for festivalen.