Blues og musikkinstrumenter

Blues Musikk startet antakelig som et rent vokalt uttrykk, enten ved at tekster ble sunget eller resitert. Etter hvert ble enkle instrumenter brukt for å lette fremførelsen.

Til å begynne med trolig enkle slaginstrumenter og strengeinstrumenter, ofte i former som vi i dag ikke uten videre forbinder med instrumenter. Etter hvert utviklet blues seg i et samspill mellom vokal fremføring og instrumental improvisasjon. Og etter hvert som musikken utviklet seg tok den oppi seg stadig nye instrumenter. 

Perkusjon med vaskebrett

I de fleste bluesband inngår en eller flere rytmeinstrumenter eller perkusjonsinstrumenter. Mest vanlig i dag er et sett av trommer. Populære perkusjonsinstrumenter var ulike typer tamburiner og bjeller, for ikke å glemme vaskebrettet. Om en skal regne bassen til strenge instrumentene eller rytmeinstrumentene kan kanskje diskuteres, men den har sin plass i blues historien.

Banjo og gitar

Helt fra starten spilte gitaren og eller banjoen en viktig rolle. I dag er det rimelig å skille mellom tre typer strengeinstrumenter. For det første har vi den akustisk gitar som er et av de mest brukte instrumentene i bluesmusikk.

Akustiske gitarer var allment tilgjengelige i begynnelsen av blues på 1920-tallet, noe som gjorde dem tilgjengelige for fattige bønder eller arbeid som ville forme lyden av blues. Disse instrumentene var lette, enkle å spille og kunne gi enkle akkompagnementer for blues-sangere. Dette instrumentet var sentralt i akustisk blues, ofte referert til som Mississippi eller Delta blues.

Etter hvert fikk elektrisk gitar større og større betydning i bluesen, særlig innenfor det som populært kalles Chicago-blues. Denne stilen av blues er nå den vanligste lyden som er forbundet med blues-musikkgenren. Chicago-stil bluesgitarister favoriserer vanligvis Fender Stratocaster eller Gibson ES-335 for sin lyse, tynne lyd og spillbarhet.

Resonatorgitaren, ofte referert til som Dobro, ble introdusert i 1927 og raskt ble populært blant blues-musikere for sin evne til å projisere lyd over andre instrumenter. Resonatorgitaren var i utgangspunktet en akustisk gitar laget av metall eller tre med en lydkjegle som bidro til å fokusere og forsterke lyden. Den er særlig populær blant blues slide gitar spillere. Det er grunn til å merke seg at den særegen lyd i blues-musikk dels er resultatet av instrumentene som musikere bruker til å spille på.
Det er lett å glemme, men det finnes også mye bra blues med fiolin som instrument. 

Munnspill

Det var ganske vanlig at vokalisten i tillegg til å synge enten spilte et perkusjonsinstrument eller munnspill. Munnspillet var et billig og bærbart instrument som gjorde det spesielt attraktivt for bluesmusikere. I motsetning til gitar eller piano krevde ikke munnspillet at spillerne lærte komplekse akkorder eller fingeringer. Det eneste som trengtes var en god forståelse av munnspillets tonestruktur og et godt selvsagt gode lunger. 

Tangentinstrumenter

Det tok litt tid før ulike tangent instrumenter fant veien til blues musikk. Først ute var trolig ulike typer trekkspill, men snart fikk Hammond orgelet sin plass. I dag spilles det bluesmusikk hvor både piano og elektrisk Keyboard spiller en sentral rolle. Særlig innenfor ragtime varianten av blues fikk pianoet en viktig plass. Den Louisiana-født professor Longhair er en av de bedre kjente blues-pianospillerne.

Etterhvert fikk også blåseinstrumenter innpass i bluesen og da særlig ulike typer saksofoner, men også trompeten kom til å få stor betydning.
I prinsippet kan man spille blues på de fleste instrumenter, men noen egner seg bedre enn andre. Saksofon er et instrument som brukes flittig.
Et typisk bluesband inkluderer minst en gitarist, en bassist og trommis, gjerne med en vokalist som også spiller munnspill og trakterer perkusjonsinstrumenter. 

Oppsummering

I begynnelsen var det sangstemmen som spilte førstefiolin i Blues Musikk, men etter hvert ble både banjo, munnspill og piano en del av musikken.

I dag er det nesten ingen grenser for hvilke instrumenter som kan brukes, gjerne avspilt på en musikkavspiller der alle mulige instrumenter er lagt inn på forhånd.