Blues musikk – hva er det egentlig?

Blues musikk er en sjanger innenfor musikken.
Det er ulike formeninger om hvordan den oppsto, men som alle levende kulturuttrykk, har formen tatt opp i seg mange elementer etter hvert som den har utviklet seg. I så måte har blues musikk utviklet seg over mange år.
Samtidig har blues musikk vært med på å påvirke en rekke andre musikkformer, slik at det i dag kan være vanskelig å trekke et klart skille mellom blues musikk og en del andre musikkformer.

Nærliggende og delvis overlappende musikkformer er jazz, Bluegrass, rhythm and blues, rock and roll, hiphop og mye av det som til uspesifisert kalles popmusikk. 

Kjennetegn på Blues Musikk

Selv om blues musikk har gjennomgått en utvikling og lagt grunnlag for mange andre musikkformer har formen en del karakteristiske kjennetegn.
Først og fremst kjennetegnes Blues musikk av de såkalte blåtonene. Blåtone eller «blue note» er i blues og jazz musikk, en betegnelse på et irregulært intervall i dur- eller moll-skalaen som er typisk for lydbildet. Den egentlige blue note-tonen som gir den spesielle «bluesfeelingen», ligger midtveis mellom dur- og moll-tersen, og kan ofte kalles «halvhøy».

Blåse- og strengeinstrumenter gjør det mulig gjennom blåseteknikk, eller ved å «dra» strengene, å finne den tonen som er ønsket for det riktige blues uttrykket.
Den eksakte tonehøyden må ”lyttes” fram. Dette er et spørsmål om feeling i alle de musikkstilarter som bruker blåtoner.
Et annet kjennetegn ved blues musikken er de gjentagende mønstrene ofte kombinert med tolvtakt-struktur. 

De første afroamerikanernes musikk

Man vet at formen oppsto i afroamerikanske miljøer fra Harlem og i det sydlige USA i overgangen fra det 19. til det 20. århundre med utgangspunkt i negro spirituals og arbeidersanger. Blues musikk har mest sannsynlig utviklet seg fra den vokalmusikken uten akkompagnement. Dette var muntlige tradisjoner til afroamerikanske slaver og svarte bønder.
Den opprinnelige tekstformen for blues musikk var trolig en enkel tekstlinje som ble repetert flere ganger. Til å begynne med ble disse linjene mer fremført som rytmisk snakking enn som sang. Teksten hadde en fortellende form og handlet ofte om personlig lidelse i en hard og urettferdig verden med undertrykking og overgrep, men også om lidenskap og tapt kjærlighet.

Etter hvert utviklet tekstformen seg til det som i dag er mest vanlig med en linje som blir gjentatt en gang, etterfulgt av en konkluderende linje. Tradisjoner som hadde utviklet seg til mange forskjellige stiler og sjangere avhengig av region og hvor slavene opprinnelig kom fra.
Etter hvert ble det satt musikk til de sangene trolig ved hjelp av enkle strenge og blåseinstrumenter.

Dagens blues musikk bruker gjerne akkompagnement på gitar, men ulike retninger legger ulik vekt på instrumenter som gitar, bassgitar, piano, trommer og munnspill.

De første nedskrevne blues-notene ble utgitt i 1912. Blant disse var Memphis Blues av W.C. Handy, som blir kalt Bluesens far. I realiteten var den spesielle bluesformen oppstått som et resultat av årtiers improvisert sang og musikk til arbeid og fritid. De første «komponister» notefestet bare noe som allerede forelå som svart folkemusikk i USA. 

Moderne bluesmusikk

Lenge var bluesen oppfattet som de svartes musikk med et begrenset publikum og var i perioder boikottet av enkelte radiostasjoner i USA. En skilte mellom blues som var svart musikk og country som også vokste ut av folkemusikken, men da dominert av hvite. Etter hvert økte bluesens popularitet. Særlig utover på 1960 og 70-tallet nådde bluesinspirert musikk nye publikumsgrupper også utenfor USA.

I dag finner vi artister som er nominert i Blues Music Awards. Det kan være band som Larkin-Poe og Nick Moss Band eller artister som Ben Rice, Harrison Kennedy og Rory Block.
Elsker du Bluesmusikk, kan du lese mer om nominasjonene på nettsiden https://blues.org/ !