3 hovedretninger innen blues

Blues Musikk regnes for å ha to røtter. Det ene er enkle arbeidssanger som slavene sang eller resiterte for å lette arbeidet og undertrykkelsen. Det andre er rytmer som slavene hadde med seg fra hjemlandet. Når og hvordan disse to røttene smeltet til sammen slik at bluesen oppsto er litt uklart, men samme prosessen skjedde mellom kristne salmer og afrikanske rytmer og la grunnlaget for negrospirituals og soul.

Til å begynne med hadde hvert distrikt sine egenartede låter. Fra tidlig på 1900-tallet kan man skille mellom tre hovedgrupperinger.

Mississippi Delta Blues

Mississippi Delta Blues ofte bare kalt delta blues hadde sitt utspring i Mississippi deltaet. Memphis blues, en av de første trykte bluesnotene hører til denne sjangeren

Den første nedskrivingen av Mississippi Delta blues ble gjort i 1903 av Charles Peabody, en hvit arkeolog som hadde leid et arbeidslag av «negre». Peabody skrev ned noen av tekstene som ble sunget, mange av disse ble improvisert der og da. Bluesen begynte på ute på bomullsmarkene, men når det kom instrumenter til, ble den snart til en fritidsbeskjeftigelse.

Blues ble populært på landlige utflukter, i grillselskaper og på lørdagsdanser. Gitaren, munnspillet og noen ganger pianoet begynte å erstatte banjoen og felen som instrument for de svarte utøverne. Bluesen sin rytme var ideell for dans, og musikken var enkel å følge. Turdans ble avleggs og kom i skyggen av pardans og andre danseformer.

Delta-bluesen høres ut som om den er rensket helt ned til det mest essensielle. Den er beskjeden i utsmykking, og vokalen er ofte grov og skurrende. Sangene er generelt seriøse i sin natur. Instrumentene har ofte en kraftfull, drivende rytme som akselererer etter hvert som sangen utvikler seg. 

East Texas Blues

East Texas Blues skiller seg fra delta-bluesen på noen områder.
Arbeidssangene har hatt stor innflytelse på bluesen fra Øst-Texas, både når det gjelder repertoar og sangmåte, men vokalen er mindre rusten enn i delta-bluesen. Sangene fra Øst-Texas er også friere i sin lyrikk. Gitar eller piano blir ofte spilt rytmisk. Mange av artistene i området spilte et stødig tungt grunnkomp på bass-strengene. Diskantstrengene spiller en kort energisk frase etter hver sangstrofe, denne har en svarende funksjon og er ofte rytmisk fri.

Gates Thomas var den første som skrev ned en blueslåt i Texas. I 1890 skrev han en sang kalt «Nobody There», som er svært likt tekst-mønsteret i blues. Etter århundreskiftet skrev Thomas ned tekstene til flere sanger som nå blir sett på som opprinnelige bluesklassikere.

I 1925 ble Blind Lemmon Jefferson den første selvakkompagnerende folk-blues artist fra de sørlige områdene som gjorde suksess med en kommersiell utgivelse, og hans suksess åpnet døren de som fulgte etter. Jefferson var født blind, og så på bluesen som den eneste utveien til overlevelse for en svart sørstatsmann. 

Piedmont Blues

EastCoast Piedmont Blues er en tredje variant.

Det tok lenger tid før bluesen ble en utpreget folkemusikk i Piedmont enn i resten av sørstatene. En hypotese er at den sterke afrikanske folkemusikktradisjonen i området hindret utviklingen av bluesen. I et samfunn med kraftige rasestrider var samholdet svært viktig.

Piedmont-bluesen er en helt annen form for blues enn delta-bluesen eller bluesen fra Texas. Denne bluesvarianten overførte teknikker som før ble brukt på banjoen til gitaren. Piedmont lå nærmere de store folkekonsentrasjonene i nord. Dette førte til at musikere tok tradisjoner fra folkemusikken og smeltet de sammen med andre typer av populær musikk.

En av disse nye typene av musikk var ragtime, denne musikkformen satte afrikanske rytmemønstre til europeiske melodier, noe som skapte en helt ny type musikk. Ragtime ble en vesentlig del av Piedmont-bluesen.

Det som gjorde Piedmont-bluesen så særegen, var også det som forårsaket dens død. Bluesen begynte å endre stil når den kom til byene. Delta- og Texas-bluesen var enkel å overføre til elektrisk gitar, og bluesen tok riktig av etter dette. Uheldigvis var ikke Piedmont-bluesen like enkel å tilpasse til elektriske instrumenter, ragtime rytmen og fingerspillet låt ikke så bra når det ble brukt forsterkere.

Sjekk ut Chicagoblues!

Sjekk ut Chicagoblues!